Firma

Apator Telemetria S.A.

Ogłoszenie

Planista produkcji

Stanowisko

Planista produkcji

Miasto/województwo

Słupsk

Publikacja

2021-06-07

Planista produkcji

Grupa Apator to dynamiczna Polska grupa kapitałowa, w skład której wchodzi kilkanaście spółek zarówno krajowych,  jak i zagranicznych. Jest pionierem we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technicznych i jedną z największych polskich firm na rynku elektronicznym w branży IoT.

Grupie Apator spółka Telemetria odpowiada za opracowanie oraz produkcję rozwiązań telemetrycznych dedykowanych dla aglomeracyjnych sieci ciepłowniczych, energetycznych, wodociągowych oraz gazowniczych. W naszej ofercie znajdują się urządzenia odczytujące i transmitujące dane z ciepłomierzy, wodomierzy, liczników energii elektrycznej oraz węzłowych urządzeń zarządzających, jak również systemowe aplikacje informatyczne. Projektujemy, produkujemy i wdrażamy urządzenia do odczytu danych pomiarowych za pomocą różnych technologii bezprzewodowych i przewodowych, w szczególności opartych o standardy GSM/GPRS, M-Bus, Wireless M-Bus, LoRa, NB-IoT, Sigfox, PLC.

Zakres obowiązków

- opracowywanie krótko i średnioterminowych planów produkcji oraz bieżąca kontrola pod zwględem terminowości realizacji,
- sporządzanie i prowadzenie harmonogramów produkcji, ustalanie priorytetów w planie produkcyjnym,
- monitorowanie poziomu zmienności planu i podejmoanie akcji w ceu złagodzenia ich skutków,
- aktywny udział w optymalizacji wykorzystania mocy produkcyjnych,
- inicjowanie i realizacja/ koordynacja zmian w istniejących rozwiązaniach planowania produkcji,
- bieżąca współpraca z produkcją i koordynacja współpracy z firmami podwykonawczymi w zakresie produkcji,
- przygotowywanie i analiza raportów dotyczących realizacji harmonogramu produkcji, zdolności produkcyjnych, materiałów produkcyjnych, opóźnień oraz przyczyn opóźnień w dostawach i procesach,
- zapewnienie ciągłości produkcji przez monitorowani poziomu zapasów półproduktów/ surowców,
- współudział w układaniu harmonogramu funkcjonowania zakładu produkcynego tj. plany produkcji, remontowe, urlopy,
- nadzór nad terminowym wykonaniem zleceń produkcyjnych/ zamówień,
- nadzór nad przestrzeganiem porządku, norm i standardów obowiązujących Dział Produkcji,
- dbanie o dobre relacje z klientami i wizerunek firmy.

Oczekujemy:

- kierunkowego wykształcenia technicznego (preferowane kierunki: elektronika lub pokrewne,
- minimum 2- letniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
- dokładności, sumienności i rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań,
- dużego zaangażowania oraz motywacji do pracy,
- znajomości Excela w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie samodzielnych analiz zestawionych danych

Oferujemy:

 

- wynagrodzenie rosnące wraz ze stażem pracy (nagradzamy lojalność i zaangażowanie),
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w branży nowoczesnych technologii
- szkolenia i możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- możliwość awansu,
- otwartą i przyjazną atmosferę w pracy,
- pracę w młodym i ambitnym zespole,
- imprezy integracyjne

-

-

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@telemetria.eu

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) dalej jako „RODO” informuję, iż:

· Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Apator Telemetria Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ul. Portowej 13B, tel. 59 720 51, office@telemetria.eu;

· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesów rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;

· Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane polskim podmiotom z grupy APATOR (http://www.apator.com/pl/grupa-apator/o-nas/struktura) w celu przeprowadzenia procesów rekrutacji;

· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane dwa lata od dnia złożonej aplikacji;

· Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich Administratorem Pani przetwarzanie;

· Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

· Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

· Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji;